Jan Prošek

Jan Prošek (* 1977) , odborný asistent ateliéru Interaktivní média na FUD UJEP v Ústí nad Labem, se ve své tvorbě zabývá vnímáním krajiny jakožto samostatného fenoménu či ve vztahu k lidskému vnímání.

Zobrazit více...

Inspiraci nachází primárně v přírodě a v jejích fragmentech, které činí součástí svých děl. Jeho nejvyužívanějším krajinným elementem je kámen, který pro něj představuje základní podstatu přírody. Samotný prožitek procesu vytváření díla je pro něj až posvátně rituální – nalézá v něm jisté uzemnění a osobní stabilitu. Tyto tendence prezentuje ve formě videa, multimediálních instalací či performance.


Hvozd, Pěnkavčí vrch, Luž, Weberberg, Jedlová, Bouřný, Velký Buk, Studenec, Malý Buk, Klíč (2022)

kombinovaná technika na papíru, instalace


Zobrazit více...

Na výstavě Symbióza v Galerii kritiků autor prezentuje dílo, ve kterém pracuje s krajinným fragmentem odlišným a pro něj novým způsobem. Jedná se o soubor papírových listů o velikosti A2, na které zaznamenává proces obtisků kamenů z deseti vrcholů Lužických hor – Studenec, Klíč, Bouřný, Malý Buk, Velký Buk, Jedlová, Pěnkavčí vrch, Luž, Hvozd, Weberberg. Tyto přírodní tisky autor tvoří z vlastnoručně získaného inkoustu z duběnky. 


Krajem světla (2021)

instalace

Zobrazit více...

Prchavý okamžik světla putující mezi elementy krajiny, kameny, zrcadlí jen určitou chvíli dne obraz hor. Moment času rozehrává hru světla a stínu pomocí tabulí skla a hornin. Materiály použité v umělecké instalaci prošli ohněm (symbolem světla) a odkazují na metamorfózu proměny, která je v tomto díle stále aktuální. Pomíjivý okamžik je těžko ovlivnitelný člověkem, nezbývá než být ve správný čas na správném místě. Okraje a stíny kamenů odkrývají tvarosloví krajiny a proměňují se v monumentální pohyblivé obrazy. Modelace krajiny se děje skrze symbolický dotek slunečního světla, které vytváří proměnlivou kompozici romantické krajiny. 

Okrajina (2017)

instalace

Zobrazit více...

Jako základní element krajiny vnímám kámen. Jeho tvar určuje i její morfologii. Kámen je motivem pro mou performance instalaci v prostorách galerie či jako představení ve volném prostoru. Využívám k tomu minimálních forem, v tomto případě kamenů z okolní krajiny. Za pomoci reálného přenosu oblohy do prostoru „galerie” přes okraje kamene se zjevují monumentální pohyblivé obrazy. Takto přenesený otisk se promítá na stěny „galerie” prostřednictvím dataprojektoru a vytváří tak monumentální projekci krajiny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace