Pavla Voborník Kačírková

V tvorbě sochařky Pavly Voborník Kačírkové, absolventky Ateliéru sochařství 2 profesora Jana Ambrůze na brněnské FaVU, se jako příznačný element neustále projevuje duch přírody. Stejně jako Jan Ambrůz, spoluzakladatel občanského sdružení Jinákrajina, i ona se ve své monumentální tvorbě zaměřuje na citlivé architektonicky promyšlené umisťování sochařských solitérů v české krajině. Ve svých minimalisticky vyhlížejících realizacích Kaple I., Kaple II. a Křížová cesta nám tak Pavla poodhaluje tichou a kontemplativní tvář přírody – takřka barokní duchovní krajiny – která jen ztěžka čelí tlaku téměř neomezeně se rozpínající industrializace a progresivního devastujícího zemědělství. Vedle monumentálního sochařského díla, souvisejícího mnohdy s veřejnými sochařskými soutěžemi či se spoluprací s některými mladými architekty, se autorka zabývá tvorbou instalací jak v přírodě, tak v galerijním interiéru. Intimní součástí její tvorby jsou „lité obrazy“, které vytváří pomocí vlastní výrobní technologie litím hliníku či pryskyřic na malířské plátno.

Zobrazit více...

Příroda a autorčin duchovní vztah k ní je nejpodstatnější determinantou také pro komorní výstavu Nature in my Nature. Ve většině realizací bychom dílo Pavly Voborník Kačírkové při hodnocení vizuální stránky mohli charakterizovat v tom nejlepším smyslu jako čisté a výrazově úsporné, aniž by se tím jakkoli banalizoval obsah. Ryzí geometrické tvary monumentálních realizací či úsporná barevnost, užívání přírodních materiálů či citlivá práce s prostorem, to vše se propojuje v autorčině souladu s krajinou a snahou nechat se vést základními přírodními principy a materiál „nenásilnit“. Zároveň jsou však autorčiny zásahy výrazné, a to jak z formálního, tak i z koncepčního hlediska.

Stejně jako v anglickém, i v českém jazyce můžeme u slova nature (příroda) vnímat jeho mnohovrstevnatý význam (příroda, přirozenost, podstata, povaha,...). V Ottově slovníku naučném se dozvídáme, že příroda je A.: „souhrn všech věcí, které nejsou výtvorem činnosti úmyslné, jest to souhrn (a příčina) materiální jsoucnosti vůbec...“, B.: „Příroda čili přirozenost jest původní bytnost věci (původní bytnost kovu. člověka, ducha). Přírodní neboli přirozený stav jest protivou toho, co povstalo konvencí a zvyklostí, ustanovením, co vytvořila kultura, výchova a umění. Přirozený děj jest vždycky původní a vylučuje dělanost, vyumělkovanost.“ Tyto definice přírody ji významově kladou do přísné opozice vůči jakémukoli duchovnímu a kulturnímu snažení člověka. Dosadíme-li však za hlavní vlastnosti přírody kreativitu a směřování k nekonečnému tvoření, vyjde nám přirozená spojnice mezi lidským uměleckým snažením a přírodní produkcí. Název výstavy Nature in my Nature tedy není nutně nonsensem, nýbrž lingvistickou metaforou vztahu umělkyně a jejího dominantního inspiračního zdroje.

S přírodou Pavla Voborník Kačírková přirozeně spolupracuje také ve svém nejnovějším cyklu čtvercových sádrových reliéfů, v nichž užívá velkou tvarovou škálu rostlin, jež negativně či pozitivně vtiskuje do povrchu sádrového reliéfu čtvercového formátu. Tím vzniká jakási vizuálně-haptická abstraktní srostlice/mapa zcela reálných vegetabilních přírodnin. Díky absenci jakékoli polychromie či dalších finálních úprav vyniká bohatá povrchová textura reliéfů, jež znamenitě sekundují plnobarevným informelním plátnům Mikuláše Medka.

( text Mgr. Petry Mazáčové k výstavě Pavla Voborník Kačírková / Nature in my Nature v Galrii Roudnice nad Labem, 2019.)

Odkazy

DUBY (2019)

Dubové dýhy, instalace, 2019

Výstava: Nature in my Nature, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

TROJICE (2017)

Zrcadlo, 4000 x 100 x 3 cm, 2017

Instalace, Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna

LINKA (2015)

Zrcadlo, 10 x 4000 cm, 2015

Instalace na Zlatém potoce, Orlické hory

LINKA (2012)

Zrcadlo, 10 x 4000 cm, 2012

Instalace na rybníce, Lelekovice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace