Vladimír Turner

Vladimír Turner (*1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval audiovizuální studia na pražské FAMU, poté studoval v ateliéru intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže a residenční pobyty v Buenos Aires, Valencii, Nijmegenu, Toulouse, Rotterdamu či třeba Brisbane. Ve své tvorbě osciluje mezi filmem, uměním ve veřejném prostoru a aktivismem. Tyto obory nevnímá odděleně, ale spojuje je v aktivní život. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. V roce 2017/2018 byl vedoucím pedagogem hostujícího ateliéru v Centru Audiovisuálních Studií na FAMU.


Odkazy

Frutti Di Mare (2019)

Nová geologická epocha

V roce 2017 se v rámci světového geologického kongresu vědci shodli, že v geologických vrstvách planety existuje dostatečné množství důkazů o tom, že člověk a lidská činnost je dominantním činitelem povrchových planetárních změn. Lidstvo není jen určujícím faktorem druhové skladby fauny a flory, původcem klimatických změn, ale pravděpodobně od dob průmyslové revoluce také intenzivním aktérem proměňujícím samotný povrch Země. „Lidský vliv zanechával identifikovatelné stopy v sedimentárních vrstvách po dobu tisíců let. Ale opravdu velké a současně globální změny systému planety Země se zintenzivnily až v polovině 20. století,“ uvádí zpráva komise.

Nejen extrémní nárůst přítomnosti plutonia v sedimentárních vrstvách způsobený radioaktivním spadem v rámci rozvoje jaderného programu v letech Studené války, ale právě také nástup masivního využívání plastových materiálu k výrobě předmětů denní spotřeby po druhé světové válce nás vede k tomu, že velká část z nás žije již celé své životy v nové geologické epoše: v „antropocénu“, tj. v období, v němž člověk stanovuje novou trajektorii geologického vývoje Země a transformuje fungování celého ekosystému.

Plasty di Mare

Každou vteřinu se na světě prodá 20 000 plastových lahví. Za minutu to činí více než jeden milión. Jen polovina se však podaří „sesbírat“ a jen 7 procent je použito na výrobu lahví nových. Do světových oceánských vod se pak každou minutu vyklopí jeden plný nákladní vůz plastového odpadu: jeden plný náklaďák do moří, v kterých již nyní aktuálně plave přes 50 bilionů (50 000 000 000 000) kousků mikroplastů. To je 500 krát více mikročástic z rozpadajících se plastů, než hvězd v galaxii, kterou obýváme.

Frutti di Mare

Podle některých modelů počítajících s aktuálními trendy užívání jednorázových plastových výrobků by roce 2050 mohlo v mořích býti již více plastů, než živých ryb. Symptomatickým motivem může být však i skutečnost, že celých deset procent tohoto odpadu tvoří ztracené, odhozené či zničené rybářské sítě z komerčních rybolovů. Intervence „Frutti di Mare“ Vladimíra Turnera, novodobý rybářský úlovek z období antropocénu, tematizuje tuto skutečnost, kdy člověk sám devastuje zdroje své vlastní obživy a ztěžuje jejich ať už udržitelné či neudržitelné vytěžování. Objekt sestávající z 700 plastových lahví komunikuje srozumitelnou poetikou a přístupnou estetikou otázku lidského konání, spotřeby a produkce a apeluje na zintenzivnění přítomnosti myšlenky osobní i společenské odpovědnosti vůči krajině a přírodě ve vědomí širokého spektra společnosti. Přítomnost objektu v centru středozemní metropole nepůsobí naivně a neveze se na aktuální atraktivitě plastového eko-aktivismu. Turner nezůstává u prázdného gesta a odhodlává se k aktivním krokům: dílo bylo vytvořeno na základě umělcem a Galerií NoD organizovaných sběrných a úklidových akcí. Nemalá část instalace proto vznikla z materiálu nasbíraného vyčištěním části koryta potoka Botič. Performativní prvek v procesu realizace objektu tak upozorňuje na skutečnost, že až 90% plastového odpadu se do moří dostává právě prostřednictvím velkých říčních toků. Turnerova myšlenka tak apeluje na uvědomění si jakéhosi celostního přístupu a zamyšlení se nad standardizovaným spotřebním chování v středozemních regionech, kde aktuální „ostrovy plastů“ nejsou reálně k vidění. Turnerova instalace nechce být apriorně rétoricky agresivní a vystupovat se slogany typu „I Tvá lahev plave ve Velké Tichomořské odpadkové skvrně“, ale apel na určité uvědomění provázanosti našich zvyklostí a potřeb s vitalitou a stavem vzdálených i nejodlehlejších částí naši planety zde zcela určitě figuruje. Možná tak Turnerův projekt naplňuje jednu z plausibilních alternativních definic toho, co je to umění: Umění je pomoc. Co jiného, nežli pomoc, by umění mohlo být?

Human.Sorry. (2019)

Site- specific installation

4meters long wooden pole, sandbags, banner, plastic hand with watches

Thanks_ Jan Tranta, Babeta, Martina Machovičová.

Made for Dreamland outdoor exhibition at Longisland space in Prague curated by Tereza Špinková.

Choosen area is highly affected by developement and is slowly becoming new city within old Prague neigborhoods. I made a documentary movie about this piece of land which you can watch here: http://sgnlr.com/works/on-screen/terra-nullius-2015-praha/#.

Dedicated to Fridays For Future student’s strike movement.

Exodus (2017)

Site– specific installation

Cologne, Germany_ 2017

3 x 3m raft made of recycled and found materials(styrofoam, plastic, wood)

tent, solar led lights with light sensors

Exodus is a floating platform made of recycled materials which resembles a survivor’s raft. It is located on a lake in a park in central Cologne. This area is populated by homeless people, refugees and punks. Location around Ebertplatz and this park is seen as a problematic area for the city of Cologne. Exodus DIY raft with a tent on it looks like 21st century urban Robinson Crusoe island. Tent starts to glow with the sunset as there are solar panel powered lights with sensors in it. Installation implies situation that there is somebody living in the tent. Who? Nowadays urban nomads? Refugees looking for better place to live in? Or is it probable that many of us will have to move on floating platforms when “the big flood” comes thanks to environmental crisis?


Made during Cityleaks (http://cityleaks-festival.de/en/) art festival

Asistant_ Franz

Photos_ Vladimír Turner, Christina Seufert (http://www.christinaseufert.de/)

Complete documentation on Flickr: https://www.flickr.com/photos/signaler/albums/72157686377784521

On Display (2016)

Site-specific installation, culture jamming, land-art, Issykkul (Kyrgyzstan)/ 2016

Trash, steel hooks, 6x 6 meters billboard

Picking up trash from the beach of Issykkul lake and installing it on an abandoned billboard next to the main road crossing the village of Kadzhi– Say.

Thanks: Brad Downey, Aida Sulova, Igor Ponosov

Making of photography: Galya Luppo

On Display was awarded in RJ Awards

Complete photo gallery on Flickr (https://www.flickr.com/photos/signaler/albums/72157670245430540)

Points Of Interest (2014)

„Body zájmu“

Installation

1 x 0,5m, tourist map of Prague, plexiglass, wire, clamps, Prague / 2014

Cutting out commercial parts of maps.

Installation in NTK Gallery as a part of „Ptolemy’s Children“ show (May 2014)

Points Of Interests (Prague)_1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace