Michaela Thelenová

Odkazy

Bílý šum pro Krásný Les (2014)

video, 9 min

Vesnice Krásný Les (dříve Schönwald) leží téměř na samotné hranici s Německem. V roce 1930 zde ještě stálo čtyři sta osmdesát devět domů. Nyní je to něco kolem padesáti. Za posledním domem vede směrem k hranici ještě několik kilometrů úzká silnice, podél které jsou stále čitelné obvodové zdi původních domů. Pak už následují hluboké lesy, protínané monumentálními sloupy dálnice, a velice zvláštní atmosféra.


Přestože procházíte romantickými místy a máte pocit, že jste zcela mimo civilizaci, doprovází vás monotónní zvuk dálnice. Tento zvuk odkazuje k tzv. bílému šumu, signálu s rovnoměrnou výkonovou spektrální hustotou, využívanému pro překrytí dalších zvuků, a to za různým účelem a cílem.

Na konci světa (2014)

digitální tisk, 100 × 200 cm


Od druhé poloviny devadesátých let žiji se svým mužem a dcerou v domě v sudetských Sovoluskách. Od počátku jsem měla potřebu získat informace o historii místa alespoň z materiálů ústeckého archivu, později pak díky člověku, který zde ještě prožil dětství a po válce byl s celou rodinou odsunut do Německa. Celých deset let jsme spolu byli v kontaktu a já jsem se mohla dozvídat o věcech, které v archivu najít nelze. Snažím se pochopit místo, které je mým domovem, vyrovnat se s jeho minulostí a stát se jeho součástí. Často přemítám o lidech, kteří v našem domě žili, jak prožívali v každodenním plynutí času podobné situace jako já dnes.

Předlické Bel Canto I, Předlické Bel Canto II (2012)

video, 11 min, 9 min


Ranní krajina je zbarvená do růžova a k obloze stoupá dým. Chvílemi je mírnější, pak opět zintenzivní. Zpěv ptáků se prolíná se šumy a zvuky města a celá atmosféra dlouhého a monotónního videa je kombinací vpravdě romantické podívané s dominantou Českého středohoří Milešovkou a zlověstného tušení něčeho, co není vidět. Dým se pozvolna pohybuje obrazem, ale to, že nevíme, kdo a co je jeho původcem, je přinejmenším zneklidňující. Dole, uprostřed města Ústí nad Labem se rozprostírá chemička na ploše cca  520 tisíc m2.

Krajinky

2006/2007, tisk na banner, 100 × 133 cm


Žiji se svou rodinou v malé vesnici nad Ústím nad Labem a téměř každý den, již osmnáct let sjíždím z kopců dolů do údolí. Pozoruji město a jeho výrazné i pomalé a nenápadné změny. Monitoruji město jako celek a zároveň sleduji jeho konkrétní menší části. Zajímá mne: město jako součást krajiny, město jako organismus, paměť a struktura města, změny krajiny, proces lidské intervence do krajiny. V souvislosti s lokalitou severních Čech se dále soustřeďuji na otázky koexistence industriálních aglomerací a obytných čtvrtí, změny krajiny vlivem průmyslových aktivit, rozvoj nových příměstských oblastí (satelitních měst), propojení těchto satelitních měst s původní zástavbou.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace