Magdaléna Manderlová

Ve své umělecké praxi se zabývám zkoumáním míst a krajin. V posledních letech jsem opustila vizuální média malby a kresby a pracuji převážně se zvukem. Ráda cítím, přemýšlím a sním prostřednictvím zvuku a jsem inspirována koncepty hlubokého poslechu a akustické ekologie. Moje práce tak mají často podobu zvukových site-specific instalací nebo zvukových esejů, které se skládají z terénních nahrávek, poetického textu a hudby.

Zobrazit více...

Spolu s magisterským titulem z Fakulty Umění Ostravské univerzity (2015) a magisterským titulem z Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2018), jsem také aktivní na hudebním poli . V letech 2013–2018 jsem působila jako písničkářka moin moin na české nezávislé scéně. V posledních letech vystupuji v kontextu experimentální hudby. Od roku 2016 žiju a pracuju v norském Trondheimu. 

Zkoumám přírodní, kulturní, politické a sociálně-ekonomické příběhy míst. V průběhu minulého a tohoto roku jsem se zajímala zejména o těžbu – extrakci nerostů a geologických materiálů ze Země. Protože sama pocházím z území hornoslezské uhelné pánve nedaleko Ostravy a několik mých příbuzných byli horníci, stejně jako rodina mého partnera, který pochází ze Sulitjelmy v severním Norsku (těžba mědi, pyritu a zinku), je můj zájem o těžbu a hornictví osobní. Zajímám se tak o prozkoumávání mého vlastního, lokálního příběhu, ale také o globální důsledky těžby nerostů ve vztahu ke klimatické krizi.

Kladu si především otázku: co nám může zvukové prostředí říci o tom, jak se proměňuje naše planeta?

Prostřednictvím práce se zvukem a terénní nahrávání věnuji pozornost a komunikuji s daným prostředím a tamními bytostmi – lidskými i nelidskými. Je pro mě důležité si uvědomit, že to množství živých organismů, které slyším a poslouchám, také poslouchá společně se mnou.

Mým výchozím bodem je místo, se kterým trávím čas – prostřednictvím chůze a poslechu – tzv. „soundwalking“, ale také prostřednictvím otevírání a rozšiřování zvukové představivosti a studování historie míst, map a archivních materiálů. Tento druh studie se tak stává kritickým zkoumáním místa a pomáhá mi dospět k holistickému porozumění konkrétního prostředí.

Odkazy

Projekt HISS (2019)

Projekt HISS začal v roce 2018–2019, kdy mě kurátorka Tereza Záchová pozvala k účasti na výstavě The Earth/Current Way of Living v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, hlavní město severočeského regionu a Mostecké uhelné pánve, bylo pro mě ohromně zajímavé místo také proto, že některé doly jsou tam stále aktivní.

Zobrazit více...

Rozhodla jsem se jet tam na exkurzi, při které jsem pěšky obešla ty největší důlní jámy a jejich nejbližším okolí. Sbírala jsem terénní záznamy, fotografie a psala svá pozorování a úvahy. V tomto intenzivním týdnu jsem prošla přes 100 km. Místa, kudy jsem procházela, byla často mimo vyšlapané cesty, místa „mezi“ – mezi uzavřenými branami a poli a loukami, mezi ploty a vesnicemi. Kousky krajiny, které byly vydolovány a nyní měly být v procesu rekultivace a obnovy krajiny – osázené geometrickými mřížkami stromů, nebo naplněné vodou.

 

Práce HISS pak nabrala podobu zvukové eseje a autorské knihy. Na podzim roku 2020 jsem měla šanci vystavit HISS znovu, v TEKS – Trondheim Electronic Art Center. Spolu s výstavou a za účelem rozvíjení projektu, jsem uspořádala dvě zvukové procházky v Trondheimu a exkurzi do Løkken Verk. Exkurze do Løkken Verk – starého měděného dolu 75 km od Trondheimu, byla pro mě způsob, jak v HISS zahrnout místní historický kontext těžby v regionu Trøndelag, kde žiju téměř 5 let. 

HISS bude dále pokračovat i v roce 2021, kdy mám v plánu prozkoumat důlní oblasti v okolí Ostravy a také doly Røros a Kvikne v Norsku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace