Lenka Kukurová

Lenka Kukurová je environmentálna aktivistka kurátorka a umelecká kritička. Pracuje s politickým umením a umeleckým aktivizmom. V roku 2012 získala doktorský titul na Univerzite Karlovej v Prahe s dizertačnou prácou na tému politických aspektov súčasného českého a slovenského umenia po roku 1989. Organizovala niekoľko skupinových výstav orientovaných na aktuálne spoločenské témy, napr. utečenecká problematika (výstava „Strach z neznámeho“, Kunsthalle Bratislava, 2016). V roku 2011 spolu s Milanom Mikuláštíkom zorganizovala výstavu „Velocypedia“ zameranú na tému cyklodopravy, v roku 2018 spolupracovala so združením Limity jsme my na umeleckých intervenciách v rámci Klimakempu, roku 2019 usporiadala výstavu „Dancing on the Ruins“ s témou klimatickej krízy, v roku 2020 výstavu „Sme príroda, ktorá sa bráni“ v Moravanoch nad Váhom. Od roku 2013 pôsobí spoločne so Zuzanou Štefkovou ako kurátorka pražskej Galérie Artwall, ktorá je umiestnená vo verejnom priestore a zaoberá sa spoločenskými problémami vrátane klimatickej krízy. Kukurová sa dlhodobo venuje aktivizmu a často na projektoch spolupracuje s neziskovými organizáciami v oblasti ľudských práv a ekológie, napríklad s Greenpeace, zúčastňuje sa akcií občianskej neposlušnosti.

Odkazy

Sme príroda, ktorá sa bráni (2020)

Kaštieľ a park Moravany nad Váhom

 (12. 7. - 19. 9. 2020)


Kurátorka: Lenka Kukurová

Kurátorská spolupráca: Filip Krutek, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Sabová

 

Vzťah človeka k prírode bol po dlhý čas formovaný presvedčením, že ľudský rozum si podmaňuje svet, panuje a dominuje nad prírodou. Predstava autonómneho človeka, ktorý dokáže prírodu ovládať, prevažuje od doby európskeho osvietenstva a stretávame sa s ňou doposiaľ. Aktuálna pandémia koronavírusu nám však ukázala absurditu tejto teórie. Myšlienka neobmedzenej nadvlády človeka nad prírodou je nielen absurdná, ale aj nebezpečná a priviedla ľudstvo na planéte na pokraj ekologického kolapsu.

 

To, ako pristupujeme k prírode, má do činenia s tým, ako chápeme samých seba a naše postavenie a úlohu vo svete. Keď hovoríme o prírode, často si predstavujeme to „iné“, čo nie je človekom alebo jeho výtvorom. Toto rozdeľovanie nám bráni pochopiť závislosť a previazanosť človeka s prírodou. Pandémia zdôraznila skutočnosť, že udalosti na planéte Zemi sú navzájom prepojené obrovským množstvom vzťahov. Prístup človeka k prírode, ktorý je založený na jej ovládnutí, nie je racionálny.  Pandémia i klimatická kríza majú spoločný základ: sú krízou vzťahu človeka a prírody. Človek nestojí  mimo prírody, ale je jej súčasťou a je na nej závislý.

 

Zmena spôsobu života na Zemi počas pandémie poskytuje možnosť na prehodnotenie prístupu k chápaniu prírody. Rovnako, ako spoločnosť prijala opatrenia, ktoré sú nevyhnutné k zastaveniu šírenia vírusu, tak musíme skončiť aj s vykorisťovaním planéty. Stratégie pre prežitie ľudstva sú známe: zastavenie ťažby fosílnych palív, prechod na obnoviteľné zdroje energie, podpora biodiverzity, zavedenie zelenej ekonomiky, trvalá udržateľnosť technológií a podobne. Potrebné zmeny bude jednoduchšie dosiahnuť, keď si ľudia uvedomia, že nechránia prírodu, ale samých seba. Aj my sme príroda, ktorá sa bráni.

Zobrazit více...

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Darina Alster, Nela Bártová, Mário Birmon, František Bohunický, Borek Brindák, Miroslav Brooš, Dávid Demjanovič / Jarmila Mitríková, Radovan Dranga / Alex Zelina, Annika Eschmann, Elizabeth Gerdeman, Michael Hahn, Dominika Kačkošová, Kristína Kandriková, Martin Kochan, Miloš Kopták, Ema Lančaričová, Matouš Lipus, Kata Mach, Stano Masár, Ján Mathé, Erika Miklóšová, Alžbeta Meňkyová, Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Tomáš Rafa, Shyra de Souza, Peter Sulo, Iveta Tomanová, Jakub Trajter, Dionýz Troskó, Michal Trpák a ďalší.


foto: Dominika Jackuliaková

Dancing on the Ruins (2019)

Nová Cvernovka, Bratislava

(21.9. – 25.10.2019)


kurátorka: Lenka Kukurová

spolupráca: Zuzana Duchová, Diana Majdáková


Medzinárodná skupinová výstava je zameraná na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiacej klimatickej krízy, ktorá je najväčšou výzvou súčasnosti. Je stále viac zrejmé, že pokračovanie v súčasnom spôsobe života vedie k ničeniu planéty a k ohrozeniu života ľudstva. Pre zastavenie tejto hrozby sú dôležité rýchle kroky. Je to výzva, ktorá sa nás týka ako jednotlivcov, ale aj ako spoločnosti. Záchrana života na zemi vyžaduje systémové zmeny vo všetkých oblastiach a činnostiach človeka: vo výrobe energie, získavaní potravín, v nakladaní s odpadom, v oblasti transportu, či bývania a tiež zmenu zákonov a finančného systému. Výstava je oslavou týchto zmien. Na troskách a ruinách minulosti vzniká nová spoločnosť. Kolaps nefunkčného systému poskytuje priestor pre nové idey a riešenia. Riešenia, ktoré budú založené na etickom vzťahu človeka k prírode. Umenie má v tomto procese symbolickú úlohu: inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom proti negativite. 

Výstava bola organizovaná v rámci druhého ročníka festivalu umenia a trvalej udržateľnosti Nasuti:

https://www.nasuti.eu/en/exhibitions-2019/

Zobrazit více...

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner


foto: Jan Šipöcz, Michal Líner

Flora Pondtemporary (2019)

(26. 7. 2019 – 30. 9. 2019)

St. Florian, Stiftsteiche, Austria


Curator: Lenka Kukurová 


The Flora Pondemporary exhibition is the first year of an art event on the shore of ponds in St. Florian in Austria. Here, art gets into an unusual situation when it is not exhibited in the gallery or in the streets of the city, but placed among the vegetation. Works of art use natural materials or natural elements, but also respond to the natural environment and topics related to the relationship of man to nature. Important is that works do not resist nature, but count on natural processes that change and possibly destroy works over time. Man has certain plans, but nature has its own plans that need to be respected. Art that draws attention to nature and its processes reacts to environmental issues that are discussed in the society nowadays. Drought, extreme weather and changes in nature caused by human activity are no longer an abstract threat, but a concrete experience of everyone of us. The Flora Pondtemporary exhibition is related to the environmentally oriented view of nature: culture and nature are not in a competitive relationship, nor are they separated from each other.

 

https://www.florapondtemporary.at/de/

Zobrazit více...

Exhibiting artists:

Catrin Bolt, Anita Fuchs, Markus Hiesleitner, Daniela Krajčová, Nicole Krenn, David Leitner, Klara Paterok, Patricia J. Reis, Franz Tišek, Lukas Walcher


photo: exhibition archive

Art for Climate (2018)

Klimakemp, Louka u Litvínova

(červenec 2018)


kurátorka: Lenka Kukurová

spolupráce: Jitka Nesrstová, Kristína Klosová, Limity jsme my


Umělci a umělkyně realizovali svá díla v rámci druhého českého Klimakempu, který se v létě roku 2018 konal v Louce u Litvínova. Klimakemp je aktivistický tábor organizovaný hnutím Limity jsme my, které usiluje o ukončení těžby a spalování fosilních paliv a o klimatickou spravedlnost. Cílem uměleckého projektu je přispět ke konci doby uhelné a k budoucnosti bez fosilních paliv. Umělecká díla byly vytvořené pro veřejný prostor a byly prezentované v rámci kempu, v severočeské krajině poznamenané dopady těžby jako i v okolí samotného velkolomu Bílina. Realizace uměleckých děl byla často monitorovaná Policií České republiky.

https://limityjsmemy.cz/klimakemp2018/artforclimate/

Zobrazit více...

Vystavující umělci a umělkyně:

Elisabeth Gerdeman, Michael Hahn, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Ibra Ibrahimovič, Michal Kindernay, Stano Masár, Anton Ovidiu, Oliver Ressler, Pavel Sterec, Martin Zet


foto: Petr Zewlakk Vrabec, Ibra Ibrahimovič, Majda Slámová, archiv autorů a autorek

Velocypedia, Výstava současného umění o vášni ke kolům a o udržitelné dopravě (2011)

Galerie NTK, Praha

(4. 5.-24. 5. 2011)


Kurátoři výstavy: Lenka Kukurová a Milan Mikuláštík

 

Mezinárodní výstava Velocypedia představuje práce umělců a umělkyň, designérů a designérek, kutilů a kutilek, cyklistických nadšenců a nadšenkyň - vše inspirováno nejznámějším dopravním prostředkem na vlastní pohon - bicyklem. Kolo vystoupí v hlavní roli jako symbol udržitelné mobility, neohraničené radosti a neobyčejných funkcí.

Záměrem výstavy je propagovat každodenní cyklistiku a zároveň upozornit na aktuální problém dopravní situace velkých měst ve 21. století. Dalšími důležitými tématy výstavy jsou proto kritika negativních dopadů automobilismu a zabírání veřejného prostoru pro automobilovou expanzi. Jízda na kole by měla být plná nespoutané volnosti, v Praze se však často stává bojem o přežití v proudu motorizované dopravy. Výstava je proto výzvou vedení města, aby začalo pro cyklisty nepříznivou situaci systematicky řešit.

Expozice v Galerii NTK představuje více než 50 projektů z oblasti umění (sochy, instalace, obrazy, fotografie, videa, komix), ale také designu, či prostého domácího kutilství. Některé z vystavených objektů jsou interaktivní. Doprovodný program přinese promítání aktivistických videí a filmů, tématické cyklo-vyjížďky s přednáškami o architektuře a urbanismu, cyklo-saunu, opravárenskou a zkrášlující cyklo-dílnu nebo hudební cyklo-produkci Michala Cimaly.

Výstava se koná ve spolupráci s organizací Automat, občanskou iniciativou Praguewatch a časopisem Carbusters.

Zobrazit více...

Vystavující umělci a umělkyně:

[a.ha.], Mariana Alasseur, Alena Anderlová, Conrad Armstrong, Michal Cimala, Concrete, Patrik Čabla, Olga Dubská, Markéta Držmíšková, De Ardoise, Viktor Frešo, Václav Girsa, Ivars Gravlejs, H3T Architekti, Patrik Hábl, Petr a Jiří Hebedovi, Helena Hladilová, Tomáš Hlavenka, Matyáš Chochola, Mario Chromý, Jana Kapelová, Michal Kindernay, Krištof Kintera, Svatopluk Klimeš, Lenka Klodová, Petr Krátký, Lenka Kubelová, Hana Lundiaková, Lukáš Matejka, Martin Melicherčík, rodina Minkova/Podivínských, Gerardo Montes de Oca, Tomáš Moravec, Mikuláš Novotný, Thomas Nymark, Osamu Okamura, Okolo, Lexa Peroutka, Petra Pětiletá, Jan Pfeiffer, Pedal Project, Punx23, Zdeněk Ruffer, Milan Salák, Pavla Sceranková, Andy Singer, Jan Slovenčík, Jan Jaroslav Sterec, Roman Štětina, Iva Těthalová, Pavel Tichoň, Olja Triaška Stefanovič, Vladimír Turner, Šimon Vahala, Jakub Valášek, Silvie Vondřejcová, Dan Vlček, Stanislav Zámečník

foto: archiv výstavy Velocypedia

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace