Richard L. Kramár

Richard L. Kramár je básnik, režisér-dramaturg, kabaretiér, romantik, milovník fauny a flóry a nápověda ND a SO. Je zakladajúcim členom spolkov Slovakitsch (s Dominik Styk), Budoucí tvůrčí skupina (s Tereza Černohorská) a Artscent /alternatívne: JB Productions/ (s Juraj Hanulík), spoločnosti Filthy Swine productions (s Evelyn Benčičová), konceptuálnej bunky Riško a Helča robí divadlo (s Helena Mustakallio), súboru Podbábky (kol.), a kapely Púčik (s Kino Peklo). Príležitostne hosťuje v zvukových telesách Sdružení Vánek (s bratia Van Jek) a Úvod do komparatistiky (kol.). RLK chová veľkú vášeň pre politiku rastlín a húb a dúfa, že jedného dňa v jeho živote budú dominovať paradajky a anarchia.

Zobrazit více...

Medzi obecné princípy tvorby RLK patrí snaha o kolaboratívnosť, dobrovoľnosť, radikálnu nežnosť, prácu s dostupnými, nadbytočnými, či odpadovými materiálmi (či už v zmysle fyzického, alebo ideového, či umeleckého materiálu) a zakotvenie v queer teórií a praxi. Pracuje proti dopytu po originalite, virtuozite a singulárnom, autorskom vyjadrení v umeleckom prejave. Vychádza z konceptu aesthetics-as-ethics (estetika-ako-etika) a novo-novo-novo-romanticky verí v transformatívnosť estetického gesta. Vo svojej tvorbe sa aktuálne snaží nájsť uchopiteľné a čitateľné miesto pre nádej a queer joy (queer radosť).

Vo svojej básnickej tvorbe RLK pracuje s telesnosťou a zmyslovosťou, ktorá sa často manifestuje v eko-sexuálnej, či eko-senzuálnej obraznosti. Pre RLK sú príroda, prírodné deje a javy, zvieratá a rastliny súčasťou jeho trans tela; jeho fluidity a vzťahovosti. Hybridné telá a spôsoby vnímania, do ktorých sa RLK s prírodou scénuje sú vášnivé – niekedy hraničiace so surovosťou, či vyloženou stupiditou, inokedy subtílne a nežné. Centralizujú procesy rastu a premeny, neraz násilnej a nevyžiadanej, ale i vychádzajúcej z vlastnej mohúcnosti a jej realizácie.

Vo svojej divadelnej a performatívnej tvorbe RLK kontinuálne pracuje s figúrou queer monštra, ktoré stelesňuje neviazaný odpor voči utlačovateľským praktikám cis-hetero-normatívnej spoločnosti poháňanej kapitalizmom. Toto monštrum RLK považuje za večne živý organizmus, ktorý sústavne rekomponuje, obohacuje a kŕmi. 

Texty autora:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace