Podhoubí

Podhoubí je platforma zaměřená na divadelní kritiku ve smyslu kritického přemýšlení o divadle a tvorbě poblíž hranic tohoto uměleckého druhu. Během dvacátého století získalo divadlo pozici spojenou s pocitem méněcennosti ve srovnání s mírou pozornosti, již společnost věnovala filmu a později dalším reprodukovatelným, a tudíž masovějším médiím. Divadlo ale opouští své místo na okraji spolu s tím, jak se v posledních desetiletích stává ekologické i environmentálně zaměřené myšlení stále pevnější součástí všedního života. Lokální povaha divadla, neopakovatelnost divadelního představení nebo existenční závislost na schopnosti komunikovat s místním publikem jsou vlastnosti, které z něj činí médium vstřícné k rozvíjení citlivosti vůči životnímu prostředí a přemýšlení „v menších rozměrech“, které nesvádí ke grandiozitě. Tyto tendence současného živého umění dobře vnímají autorky a autoři píšící na Podhoubí.

Blog založila Barbora Etlíková jakožto výsledek úvah, které podnikla v rámci svého disertačního výzkumu Výzvy současné české divadelní kritiky. Nadále ručí za směřování blogu a je nejaktivnější přispěvatelkou. Věnuje ale hodně energie navazování kontaktů a v současnosti má Podhoubí několik dlouhodobějších a pravidelných přispěvatelů a přispěvatelek. Patří k nim Eliška Raiterová, která se ve svém akademickém působení zaměřuje na přesahy teatrologie především směrem ke kulturologii, antropologii, religionistice nebo urbanistice. Další pravidelnou autorkou je divadelní kritička běloruského původu Natallia Skarynka, jež ve svých textech navazuje na poznatky získané v oboru Mediální studia a žurnalistika, který absolvovala v Petrohradě. Ve svých textech experimentuje se subjektivní perspektivou a soustavně také sleduje tvorbu běloruských divadel v exilu. Taneční souvislosti vnáší choreografka a tanečnice Hana Polanská spolu s filozofem Petrem Soukupem, kteří se specializují na rozhovory s tanečními umělci spojující politické a obecnější kontexty s hlubokým vhledem do způsobu choreografického myšlení.

Hlasů, které v Podhoubí dostávají příležitost zaznít, je však mnohem víc. Hodně prostoru tu mívá dialogická forma myšlení o divadle. Určujícím formátem je rozhovor různých typů, většinou však ne ten akademický ani novinářský. Jejich smyslem bývá zprostředkovat vhled do způsobu myšlení tvůrců nebo vnímatelů divadla, pro něž mají divadelní výrazové prostředky své přirozené místo v rámci jejich každodenního uvažování a prožívání. Společným jmenovatelem je snaha vytvářet nezvyklé kontextové průniky a nahlížet do perspektiv lidí, jejichž způsob vnímání divadla doposud zůstával pro většinu čtenářů oficiálních kulturních rubrik tajemstvím. Neméně častý je na Podhoubí dialog s kulturními díly minulosti, která dávají v některých případech smysl i tomu nejaktuálnějšímu a snad i efemérnímu živému umění.

 

Barbora Etlíková

Barbora Etlíková je divadelní kritička, která momentálně působí především na blogu Podhoubí, který založila, a v redakci časopisu Svět a divadlo. Ráda publikuje i v jiných umělecky zaměřených časopisech. Vystudovala obor Teorie a kritika na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde také získala doktorský titul a obhájila disertaci Výzvy současné české divadelní kritiky. Na DAMU nyní pedagogicky působí v rámci Kritického semináře pro studenty dramaturgie a režie na Katedře alternativního a loutkového divadla. 

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace