Autoři

Václav Janoščík

Václav Janoščík (1985) je pedagogem, teoretikem i kurátorem, nebo také filosofem a hráčem online her. Skrze různorodé aktivity - od pedagogické činnosti v nejširším smyslu, přes přípravy výstav, vydávání knih (např. Objekt (2015), Reinventing Horizons (2016), Mysl v Terénu (2018)), až po objíždění československých regionů s přednáškami a diskusemi - se snaží šířit a demokratizovat současné myšlení i umění. Například ve své autorské knize Nespavost (2018) otevírá v osobní perspektivě řadu problémů dneška - od psychologicko-ekonomického tlaku na tempo našich životů až po vliv sociálních medií na náš jazyk a pozornost.

Ondřej Navrátil

Ondřej Navrátil (*1980) studoval výtvarnou výchovu a dějepis (Pedagogická fakulta MU), dějiny umění (Filosofická fakulta MU) a v ateliéru environment (Fakulta výtvarných umění VUT). Působil v učitelských pozicích a nyní přednáší dějiny umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Roku 2011 založil s přáteli galerii OFF/FORMAT v Brně, kde dodnes působí jako jeden z kurátorů.

Anna Remešová

Narozena 1990, je šéfredaktorkou Artalk.cz. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM, v minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla etc. galerii, kde se zabývala výzkumem dokumentárních strategií v současném uměleckém videu. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění s přesahy k feministickým a ekologickým tématům v regionu východní Evropy.

Radoslava Schmelzová

Narozena 1959, vystudovala dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pracovala jako asistent kurátora v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu a ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU v programu Paralely výtvarného umění a divadla, spolupracuje s Agosto fuondation v Praze. Zabývá se současným uměním s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví.

Miloš Vojtěchovský

Miloš Vojtěchovský se narodil v Praze roku 1955. Nezávislé hudbě a výtvarnému umění se věnoval od poloviny sedmdesátých let. Vystudoval estetiku a dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval roku 1980. V polovině osmdesátých let se přestěhoval do Amsterdamu, kde mimo jiné založil a provozoval galerii OKO (1989-1991). V roce 1991 spolu s umělcem, aktivistou a archivářem Tjebbe van Tijenem založili mediálně archeologický projekt včetně interaktivní instalace Orbis Pictus Revised pro expozici Mediamuseum v Centru mediálního umění ZKM v Karlsruhe. Ve stejném roce spolu s Jiřím Kornatovským založil Nadaci Hermit (později Centrum pro Metamedia Plasy), kterou zaštítil mezioborová sympozia, festivaly a umělecké rezidence v bývalém cisterciáckém klášteře v Plasích.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace