Matouš Lipus

Odkazy

Zpívající fontána (2019)

Socha, která vznikla jako návrh městského mobiliáře v rámci obměňujících se uměleckých intervencí v Galerii ProLuka v pražských Bezručových sadech. Biotop pítka sloužícího městskému ptactvu a hmyzu, jako rezervoár vody a útočiště během suchých a horkých letních měsíců. Součástí díla byla participace občanů, kteří se o objekt starali a pítko doplňovali vodou. V současnosti je trvale přemístěno do nově vznikající zóny přírodní zahrady a lektorsky vedeného ekoatelieru GHMP v areálu parku Trojského zámku.

Biodiverzita (2017)

Sochy a objekty Matouše Lipuse (*1987) formálně vycházejí z čistě klasického sochařství. Tyto nadčasové vizuální modely záměrně využívá a posouvá je do přítomnosti. Tradice formy i námětu je pro něj platformou k použití moderních materiálů. K tomuto historicky prověřenému tvarosloví přidává jemný humor a nadsázku, pramenící ze současného vnímání světa. S lehkostí propojuje „vysoké“ s „nízkým“ – neostýchá se inspirovat rustikálními motivy lidové tvořivosti a smísit je s ornamentální gotizující řezbou.

Výstava v Galerii Luxfer se zaměří na reflexi fenoménu obliby městského zahradničení a rostoucího zájmu o permakulturu a s tím související snahy o potravinovou soběstačnost.

Matouš Lipus je absolventem ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Anotace: Kateřina Štroblová

Archa Noemova (2016)

2016–19

Stéla/oboustranný reliéf s námětem biblického příběhu o potopě světa. Co dnes považujeme za archaické, se stane naší budoucností.

Noc (2013)

Dílo je založeno na tropu personifikace, noc si představuji jako animální bytost, v jejímž těle se sváří abstrakce s neprostupnou hlubinou. Současně může být chápána jako představa naší blízké budoucnosti, kdy po blackoutu nastane soumrak elektrických světel.

Sazeč (2013)

Zahradník jako představitel progresivních proudů myšlení a uvědomělý romantik vybízející k návratu k přírodě. Nositel tezí šetrného zacházení a přístupu, prosazující ideje potravinové soběstačnosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace