Darina Alster

Moje tvorba má v sobě od počátku aspekt rituality. Projekty, které vytvářím, hovoří o spiritualitě, o tranzu, o přechodech mezi světy, o sexualitě, o smrti. Vždy pro mne byla důležitá etická otázka působení člověka na Zemi. Odkazuji se k rave scéně, zejména k free techno parties, kterých se ráda účastním. Jde mi o komplexní zážitek, o společný rytmus s diváky. Umění, které zprostředkovává zážitek s vlastním podvědomím. Umění,  které se dotýká nitra člověka. V poslední době vytvářím společenské akce a performanční kompozice, které zasahují a svým způsobem přetvářejí společenský systém. Věřím, že performance má nejen informační potenciál, ale má potenciál měnit společnost. V poslední době bývá hojně využívána při demonstracích. Také zakládání různých spolků, organizace společnosti zdola, v sobě nese performanční aspekt.

Zabývám se feministickými tématy, jako je role ženy ve společnosti, rozpor mateřství a umění, genderové stereotypy, identita současného člověka, vztah k matce Zemi.

Uvádím zde několik projektů, které se přímo i nepřímo týkají ekologických témat, zahrnuji však i ekologii sebe sama tzv. selfcare a projekty o uprchlické krizi, která byla v roce 2015 sice způsobena válkami, ale postupující klimatická změna má potenciál udělat uprchlíky z nás všech.

WWD (2019)

World Woman Day je soubor picketů na demonstraci (klima blok na MDŽ). Vytvořily jsme se Šipkou sérii zvětšených listů s ekofeministickými hesly. Listy mají výraz smutných smajlíků. Demonstranti a demonstrantky s pickety pohybují, jako by jimi vlál vítr. Blok pak má charakter rostliny. Design demonstrace.

Žena strom WWD (2018)

Žena Strom byl feministický rituál na povzbuzení animistické ženské energie MDŽ 8.3.2018. Po zvolení Trumpa a Zemana jsme cítily, že ženská síla poroste, aby se vzepřela aroganci a bezohlednosti stávajícího systému.

Depense (2017)

Depense je performance z roku 2017, žena sedící na autě potřená hlínou symbolizuje Animu, ženskou stránku každého člověka. Temná strana která náleží Matce Zemi. 

Earth Versions (2017)

Earth versions- původně šlo o performanci, kde jsem své těhotné tělo připodobňovala k Matce Zemi tím, že jsem na břicho malovala kontinenty. Později vznikla instalace verzí světa, plodů hroznu z globusů.

Sea Siren (2017)

Sea Siren byla performance na festivalu věnovaném klimatu v roce 2017. Performance ilustruje stav oceánů, mořská panna se nemůže hýbat (kulila jsem se z dlouhých schodů) neb je celá obalená plastovými odpadky.


Babalon (2015)

Performance Babalon měla podobný obsah jako Refugees wellcome: Akt ISIS, Vystoupila jsem nahá na modro natřená v podobě bohyně Babalon a nechala diváky na sebe stříkat spreji jejich názory na situaci. V rukách jsem měla tablet  s videem o uprchlické krizi.

Čokoláda (2015)

Čokoláda byla performance a videoinstalace, kde jsme svoji kolegyni a přítelkyni zalila do čokolády. Na jejím těle jsem udělala magický symbol, který měl za cíl usmiřovat křesťanství a islám.


Prám Medúzy (2015)

Prám Medúzy byl happening na demonstraci, kdy jsme s náhodnými demonstranty vytvářeli živý obraz Prám Medúzy od T. Gericauta. Na jednotlivých cedulích byly osobní příběhy uprchlíků.

Refugees Wellcome - Akt Isis (2015)

Refugees wellcome: Akt ISIS byla performance, kdy jsem v kostýmu orchideje (ženský symbol) tančila a na mne se promítaly záběry z probíhající migrace, opevněné Evropy a šibenic, které měli v rukách demonstranti  protiuprchlické demonstrace v čele tehdy s Martinem Konvičkou na Václavském náměstí. Měla jsem vyrobená umělá ňadra, kterými jsem kojila návštěvníky performance, z prsou jsem vytahovala perníčky se symboly různých náboženství. Zpřítomňovala jsem problematiku a osobní podíl každého z nás na situaci uprchlické krize.

Grass Women (2014)

Grass Woman, instalace otisku těla těhotné ženy v podobě živého a zalévaného trávníku byla součástí výstavy Novodobé formy zaříkávání reality v NoD 2014. Performance smýkání, kterou v instalaci realizovala Jana Orlová, vypovídala o krutosti způsobu, jakým s ženskou energií a se Zemí zachází naše společnost.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace