Lucie Králíková

Lucie Králíková se k vlastní umělecké práci dostala skrze svůj květinový ateliér Efemér. Původní zájem o lokální rostlinu, člověka a obřadnost zakořenil hluboko v zemi a odtud se rozrůstá nepředvídatelnými šlahouny dál. Když lidé udržují dostatečnou bdělost a nechají se vést přírodními proměnami, zjistí, že je příroda podpoří a ukáže jim směr. L. Králíková tuto cestu následuje a sama je středobodem mnohých otevřených setkání, procházek, drobných městských oslav, dílen i intimnějších rituálů.

Zobrazit více...

Ukazuje lidem cestičky, v jak pestrých souvislostech lze rostlinu znovu spatřit. Ve spolupráci s dalšími umělci neustále rozvíjí téma lidového zvyku tím, že hledá jeho ideální podobu v současnosti. (Czechia, Božítělova posejpka, fenomén poutnictví...). Zásadní prostředek v její práci je chůze, terén, vzduch a vášeň prozkoumávat odstíny od zářivě městských až po ty vyšisované, okrajové. Autorka kontinuálně píše a publikuje své texty nebo je různě zahrnuje do svých galerijních instalací. Většinou mají podobu deníkových záznamů, neveršovaných básní nebo kratších asociativních příběhů. Posledním uceleným výstupem je kniha Svátosti (2020), která čtenáře provází kalendářním rokem a přímo volá po tom, aby si lidé udělali ve správnou chvíli čas na procítění krajiny a sounáležitosti s ní. Tuto publikaci Králíková věnovala lidem, kteří si zvolili cestu dobrovolné skromnosti. Nyní ji linka vede dál, do prostředí Sudet, kde bude pátrat po zvyklostech vysídlených Němců.


text napsala Dana Balážová

Odkazy

Grande Misericordia (2020)

Do velkorysého prostoru městské pasáže v Ostravě Porubě jsem dorazila den před vyhlášením nouzového stavu. Moje pěší pouť z Brna až sem mi trvala sedm a půl dne. Soustředěná chůze různými krajinami mě dovedla k napsání 14 minimalistických básní odkazujících ke 14 poutním zastavením křížové cesty. V hlubokých výkladcích vytvářím dvě kaple. V čase epidemie koronaviru sbírám o samotě prázdné hlemýždí schránky, které se v lidové tradici používaly k výrobě obřadního předmětu smrtky. Na sociálních sítích oslovuji veřejnost a společně jich nashromáždíme přes 3000 kusů. Z nich pak vytvořím jednoduchý baldachýn připomínající závěsy z lebek v kostnicích. Dlouhá klidná monotónní práce vyplňuje mé dny bez zaměstnání. Náš kuchyňský ubrus, na němž jsme jedli společně s přáteli několik let, proměním v pokrývku na oltářní mensu. Vyšiju na ni názvy všech studánek, ze kterých jsem na své pouti pila.

Svobodný pohyb je velké milosrdenství.

Zobrazit více...

galerie DUKLA, Ostrava, 2020

kurátor: Hana Vorlová

foto: Tomáš Knoflíček

kniha Svátosti (2020)

foto: Michaela Karásková
vydalo: nakladatelství wo-men

Kniha Svátosti se snaží poukázat na posvátnost zdánlivě obyčejných věcí a úkonů. Svým čtenářům nabízí  možnosti, jak proměnit všednost ve slavnost, podněcuje k návratu do krajiny, k jejímu zkoumání a ochraně. Kniha je prvotně zaměřena na městského člověka, který ztratil užší vazbu na své širší okolí, na krajinu, půdu, s níž souvisí zanikání většiny zvyků, tradic i obřadů. Snaha o návrat radosti z prožívání celého kalendářního roku je v knize zobrazena jako mozaika osobních performancí, podložených terénním a  etnografickým průzkumem a současně také jako řada akcí konaných ve spolupráci s veřejností. Svátosti vznikly ve spolupráci s fotografkou Michaelou Karáskovou a vydalo je nakladatelství wo-men.

Svatojánská pouť nočním Karlínem (2020)

studio Alta, Praha, 2020

spolupráce: Genot Centre

foto: Libor Galia

V předvečer svátku svatého Jana se vydávám s veřejností na sběr devatera druhů léčivých bylin do ulic usínajícího Karlína. Jen dnes vládnou rostliny největší silou. Před začátkem naší společné poutě rozdám všem účastníkům bílé pracovní rukavičky. Naši předkové nikdy netrhali byliny holou rukou, protože ty by ztratily svou léčivou moc. Proplétáme se nočním městem. Kvetoucí tužebníky, levandule či zlaté kapradí nacházíme v záhonech mezi budovami korporátů. Potom se zcela ponoříme do tmy divoké zahrady vltavského nábřeží. V jejím nitru nás na závěr čeká půlnoční svatojánská hostina odkazující na téměř zmizelou tradici stlaní svatojánských postýlek.

CZECHIA/ Černá Madona /současný kroj pro město Mikulov (2019)

S fotografkou Michaelou Karáskovou a oděvní návrhářkou Kateřinou Plamitzerovou jsem založila projekt CZECHIA. Naše společná láska k cestování napříč Českem vyústila ve svérázné mapování českého folkloru. Pomalé pěší cesty, lelkování, pozorování a seznamování se s místními dávají vzniknout specifickému průvodci vybrané oblasti a jejímu novodobému kroji. Tento zcela nový oděv, výsledek předchozího výzkumu, odkazuje k duchu daného místa, ale i k osobním zážitkům. Projekt Czechia navazuje na tradiční pomalý a udržitelný způsob cestování a při tvorbě kroje klade důraz na recyklaci.

Mikulovský kroj je navržen jako bílé jednoduché roucho, vycházející z tvarosloví oděvu zázračné sošky Černé Madony. Na začátku září jsme se s tímto rouchem zúčastnily poutě na Svatý kopeček. Tato pouť patří k nejdůležitějším výročním událostem v Mikulově a místní obyvatelé jsou velmi hrdí na svou poutní minulost i současnost. Vzácná sbírka dochovaných pohřebních oděvů členů rodu Dietrichsteinů nás přivedla k myšlence pohřbít na půl roku náš kroj na tajné místo na periferii Mikulova. Bílé hedvábí obarvené zemí jsme doplnily paličkovanou krajkou nesoucí důležitou náboženskou symboliku. Do instalace v podobě pohřebního lože z mariánských rostlin zapojuji veřejnost. Prostřednictvím květinových darů ze zahrádek se seznamujeme s místními, získáváme nosné připomínky k našemu výzkumu i nové podněty pro chystaného průvodce.

Hotový kroj dokumentujeme vždy na obyvateli daného místa.

Zobrazit více...

Křehký Mikulov, Dietrichsteinská hrobka v Mikulově, 2019

koncept: Lucie Králíková, Kateřina Plamitzerová, Michaela Karásková

foto: Michaela Karásková

Květinová mapa města Ústí nad Labem (2019)

Čtyři trasy v neznámém městě. Stávám se průzkumníkem a posléze i průvodcem. Čtyři vycházky s obyvateli Ústí nad Labem během jara a léta spojené se sběrem divokých rostlin v místech, která mi přijdou zajímavá. Uvázaná kytice jako memento společného zážitku, záznam městské krajiny v určitém čase, osobitý dar. Květinová mapa má posloužit komukoli, kdo má chuť se toulat, soustředit, hledat a tvořit.

Zobrazit více...

Trháme v zahradách opuštěných německých vil, na náspech železnice, v areálu chemických závodů, na výsypkách vytěžené krajiny, na sídlištích, na březích řeky Labe... Rostliny uvedené v mapě se hodí k řezu a jednoznačně mohou konkurovat květinám z afrických skleníků pěstovaným nešetrným způsobem, které najdeme běžně v květinářstvích.

koncept: Lucie Králíková, Pavlína Loskotová

grafika: Adéla Bierbaumer

foto: Lucie Králíková, Tomáš Lumpe

2018–2019

Škola myšlení (2019)

Experimentální školu pro studenty umělecké školy jsem pojala jako vycházku do vytěžené krajiny v čase vrcholícího podzimu. Na mnoha místech se v tuto dobu slaví hody a posvícení. Tyto výroční svátky posvěcení kostela úzce souvisejí s poděkováním za úrodu. Lidé se scházejí a společně oslavují sklizeň u bohatě prostřeného stolu.

V porostech náletu a invazivních rostlin sbíráme materiál na ozdobení slavnostního tabule. Desítky metrů ubrusu barvíme rostlinami natrhanými na haldě. Každý z nás pozve ke svátečnímu stolu svého blízkého. Uvaříme jídlo a uprostřed galerie uspořádáme obrovskou hostinu.

Zobrazit více...

Dvoudenní seminář pro studenty střední umělecké školy v rámci festivalu re:bauhaus

galerie PLATO, Ostrava, 2019

foto: Zuzana Šrámková

Svatý Jan (2019)

Festival Luhovaný Vincent probíhá v malebné a čisté krajině lázeňského městečka Luhačovice pravidelně v době vrcholícího léta. S odkazem na svatojánské tradice se vydáváme s návštěvníky festivalu na symbolický sběr devatera svatojánských bylin. Ty nacházíme nejen na okolních lukách, ale i na zajímavých místech přímo v prostoru města. Svatojánské byliny se tak stávají prostředníkem k netradiční vycházce, poznávání nového místa a jeho genia loci, ale také milým suvenýrem. Naši cestu jsme symbolicky ukončili ve slunečních lázních od architekta Dušana Jurkoviče. Během horkého dne tu bude část bylin usušena, aby byla následující den rituálně spálena ve svatojánském ohni na městské plovárně. Ve spolupráci s projektem Genot centre návštěvníci odpočívají při hudbě a vdechují výraznou vůni opalovaných bylin a kadidla.

Zobrazit více...

vycházka a performance pro festival Luhovaný Vincent, Luhačovice, 2019

spolupráce: Genot centre

foto: Lucie Králíková

Alamo (2018)

Ocitnout se po sezoně v oceánské laguně je jako přijít do cukrárny zadním vchodem po zavíračce. Nikdo vás neatakuje zvukově ani obrazově. Máte vlastní, svatý čas i rozhled na všechen poklad světa. Vzali jste sebou přítele. Spolu teď kopete krumpáčem do zatvrdlé půdy. Absolutní marnost. Rozpustilý unavený smích střídá radost. Odnášíte si trsy mimózy z blízkého sousedství a brzy za tmy spiklenecky sjíždíte kopec dolů, do mlhy. Tam slastně bojujete v proudu ledového oceánu. Rozednění. Opuštěný dům u Algidy se zašlou slávou. Uvnitř se protáhla vichřice. Ani vy však neodcházíte bez rozloučení. Zanecháte vzkaz v půdních komůrkách. (Nasbíraly jsme palmové listy a ty postupně krátily a napouštěly indigem blue made in Portugal.)

(text Dana Balážová)

Pracovna hudebnice a spisovatelky Patti Smith. Svou instalací vzdávám poctu této umělkyni. Její kniha M-Train mě neustále inspiruje k ritualizaci všednosti.

Zobrazit více...

Galerie města Blanska, Blansko, 2018

kurátor: Dana Balážová, Ivana Hrončeková

foto: Lucie Králíková, Michaela Dvořáková

Miladin křest (2017)

Na podzim mě oslovila neznámá rodina s přáním, abych pro jejich malou dceru uspořádala obřad. Mladý pár se nehlásí k žádné církvi, přesto chtěl se svým dítětem prožít křest a tím ho symbolicky přijmout do rodinného společenství. Oba rodiče společně provozují Mobilní architektonickou kancelář a věnují se oživování městského prostoru. Na břehu plzeňské řeky Radbuzy vzkřísili k životu městskou plovárnu, na jejímž molu Miladu počali. Proto bylo rozhodnuto, že Milada bude pokřtěna vodou z této řeky a oslava proběhne v nové budově malé kavárny. V době, kdy se Milada narodila, rozkvetly jabloně. Právě tuto rostlinu jsem zvolila jako ústřední pro Miladin obřad. Ve spolupráci s kapelou LO/VE se malý stromek jabloně proměnil na hudební nástroj, který hrál při Miladině ceremonii. Jabloň jsme potom na břehu zasadili, letos jsem ji byla v Plzni zkontrolovat. Na hostině se pil jablečný mošt a rodina napekla sváteční štrůdl. Jabloňové větvičky vhozené do vody mají dle starého zvyku splnit přání.

Pomíjivé hovory/ Ephemeral Talks (2017)

Galerie současného umění PLATO se dočasně proměnila na místo, ve kterém vybraní umělci poskytovali různé služby veřejnosti.

Na dobu jednoho týdne zde otevírám veřejnosti své podivné květinářství. Mé rostliny nepocházejí z dovozu, ale hledám je na různých místech Ostravy. Lákají mě haldy, odkaliště, nábřeží pohlcené městskou divočinou, opuštěné plochy, výsadby kolem silnic, ale i jezero s utajenou rybářskou osadou. Každý den se u mě v „obchodě“ ocitají nové rostliny z nově prozkoumané plochy. Pomocí rostlin popisuji zkoumanou krajinu. S každým zákazníkem vedu delší osobní rozhovor, jehož výsledkem je kytice uvázaná na míru.

Zobrazit více...

Svým konceptem sleduji více cílů. Za prvé poznat obyvatele Ostravy, zjistit, jak vnímají krajinu a své město. Za druhé jim ukázat, jak vnímám krásu postindustriální krajiny já jako cizinec a co v ní nalézám. Prostřednictvím rostlin nabízím mimo jiné nové výlety do zvláštních míst. Místní rostliny se stávají prostředníkem k rozhovorům o kráse, o našich blízkých nebo například o budoucnosti města a krajiny.

galerie PLATO, Ostrava

kurátor: Marek Pokorný

foto: Lucie Králíková, Michaela Karásková, Zuzana Šrámková, Simona Saeverud

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace