Zdena Kolečková

Environmentální témata jsou pro Zdenu Kolečkovou více než otázkami životního prostředí a ekosystému (jak píše Martina Pachmanová v roce 2018 v čísle rumunského časopisu Revista Arta zaměřeného na ekologii) hluboce spjata se sociální problematikou a rovněž s historií. Vegetace totiž v její práci symbolizuje také obyvatele sledované lokality, jejichž existence je ohrožena jak znečištěním vody a ovzduší, tak místně specifickým kulturním a sociálním vykořeněním, jež je dnes osudem miliónů lidí i jinde ve světě.

Zobrazit více...

Autorka uvažuje o vztahu člověka k místu, k jeho obyvatelům i k jeho historii i to, jak palčivé je pro ni opuštění těchto přirozených vazeb. Je hnána touhou pochopit, co člověka v moderním světě vede k nezodpovědnosti k okolí a k nezájmu, či dokonce nenávisti vůči tomu, co je neznámé a jiné, a jak se podobné vzorce chování přenášejí z generace na generaci a přežívají v různých politických systémech a geografických lokalitách. Vyvinula osobitou uměleckou strategii, která je společensky angažovaná a kritická, avšak nepostrádá ani výrazný estetický rozměr, ani poezii.


Zdena Kolečková se pohybuje na pomezí umění a výzkumu. S vědomím neudržitelnosti sociálního inženýrství a lhostejného přístupu člověka k životnímu prostředí prezentuje hmatatelné indicie devastace a chce přimět umělecký svět k větší environmentální odpovědnosti (tedy k odmítnutí vnímání přírody pouze jako vnějškového modelu reprezentace, manipulace a materiálového využití). Chtěla ale rovněž ukázat, že spolupráce s vědou může být oboustranně obohacující: tento svazek může umění poskytnout nástroje k přesvědčivému environmentálnímu apelu a vědě možnost expandovat do prostředí, které jeho pragmatickou a objektivizující povahu rozšíří o emocionální rozměr.


Na základě textu Martiny Pachmanové (PACHMANOVÁ, Martina. Viola lutea sudetica: Výzkum, drama a katarze. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Zdena Kolečková & Vladimír Beskid, Petr Fischer, Michal Koleček, Martina Pachmanová, Anna Vartecká. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2021).

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace