Entrance Galerie

Galerie Entrance je prvním pražským uměleckým prostorem, jehož program se věnuje cíleně a dlouhodobě problematice ekologické udržitelnosti a péče o životní prostředí. Tuto problematiku vnímáme jako celospolečensky naléhavou a současně velmi komplexní, zahrnující široké spektrum dílčích témat a otázek. To umožňuje strukturovat program galerie jako dostatečně otevřený pro zastoupení různých uměleckých, teoretických i praktických poloh a přístupů.


V rámci samotného provozu galerie postupně zavádíme takové způsoby praxe, které jsou v souladu s environmentálně a ekologicky uvědomělým obsahem. Klíčové jsou pro nás hodnoty udržitelnosti a snižování spotřeby, spolupráce a horizontality, diskuse a (sebe)vzdělávání a také význam zpomalení (tzv. slow curating) a upřednostňování kvality před kvantitou. V tomto smyslu se také snažíme soustředit na dlouhodobější spolupráce a aktivity, které nevedou výhradně k bezprostřednímu veřejnému výstupu, ale jsou nezbytnou součástí rozvoje poslání galerie a uplatňování naší vize (např. čtenářská skupina, zahraniční networking, spolupráce na uměleckých projektech které se odehrávají v průběhu celého roku atp.)


Dramaturgii galerie nyní stavíme na třech hlavních programových “pilířích”, k nimž chceme pozvolna připojit ještě čtvrtý:

 

  1. výstavy a umělecké akce
  2. výzkumný a komunitní program cílený směrem do umělecké scény
  3. vzdělávací program cílený do sousedství; edukace a popularizace směrem k širší veřejnosti
  4. dlouhodobé umělecké projekty spojené s lokalitou galerie a/nebo s tím spojené rezidence


Kurátorský statement

V rámci činnosti galerie Entrance se řídíme klíčovými feministickými principy jako je spolupráce, sdílení, solidarita a péče. Zaměřením programu galerie nechceme budovat pozici, z níž si budeme nárokovat či dokonce „uzurpovat“ určitý okruh vědění, diskurzu či umělecké praxe. Jsme si vědomi, že environmentální problematika má i v českém uměleckém kontextu bohatou historii a (nejen v souvislosti se současnými celoplanetárními změnami v klimatu, biosféře atd.) také vibrující současnost. Naší ambicí samozřejmě je generovat kvalitní a výrazný program, nemáme ovšem zájem za každou cenu „konkurovat” dalším organizacím, projektům či jednotlivcům, kteří se vztahují k podobným tématům, protože právě z jejich naléhavosti a významu vyplývá principiální potřeba vzájemné podpory a sdílení. Proto si klademe za cíl navazovat spolupráce, učit se od druhých, dávat prostor ostatním. Pokud máme adresovat otázky citlivosti vůči životnímu prostředí, musíme být citliví také vůči sobě navzájem.


Snažíme se proto dlouhodobě o navazování a prohlubování vztahů s druhými. Na jedné straně tak chceme vytvářet prostor pro další subjekty z umělecké sféry k prezentaci projektů a způsobů práce, jež se týká životního prostředí, ekologie a přidružených témat a také iniciovat příležitosti k vzájemnému sdílení (celodenní „gathering“ – setkání v klášterní zahradě, zaměřené na sdílení praktických zkušeností i teoretických vědomostí). Na straně druhé hodláme prostor galerie otevřít ještě více návštěvníkům z řad širší veřejnosti a pokusit se prohloubit vazby galerie s jejím nejbližším okolím – se sousedy, kteří galerii pravidelně navštěvují, a obecně s obyvateli Břevnova.

  

Historie projektu

Galerie Entrance byla založena v roce 2005 jako nezisková aktivita, jejímž hlavním cílem je dodnes především prezentace současného umění. Galerie vznikla jako typický „artist-run space“, tedy jako prostor k vystavování provozovaný umělci pro umělce. Entrance zahájila svůj provoz v prostorách bývalých Karlín Studios a v prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera. Zpočátku se program galerie Entrance soustředil téměř výhradně na nastupující generaci umělců, v čemž se odrážela mj. tehdejší pozice zakladatelek galerie: Terezy Velíkové, Terezy Severové a Barbory Zachovalové.


Program galerie cílil především na progresivní mladou generaci umělců, zejména studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří svou tvorbou byli s touto generací spjati. Prostor galerie Entrance měl sloužit mladým umělcům jako zázemí vyplňující vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou, a to převážně v podobě samostatných výstav. P
ostupně se výstavní dramaturgie pozvolna proměňovala s ohledem na změnu doby i kontextu uměleckého provozu v Praze.


V roce 2020 převzala vedení galerie Tereza Jindrová, která s galerií jako kurátorka spolupracuje již od roku 2015, a Veronika Čechová. Na pozici hlavního produkčního a technického manažera galerie zůstává Martin Bražina a produkční a administrativní záležitosti spravuje Ola Bražinová. Spolu s novým vedením došlo také k proměně dlouhodobého zaměření galerie.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace