Miloš Vojtěchovský

Miloš Vojtěchovský se narodil v Praze roku 1955. Nezávislé hudbě a výtvarnému umění se věnoval od poloviny sedmdesátých let. Vystudoval estetiku a dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval roku 1980. V polovině osmdesátých let se přestěhoval do Amsterdamu, kde mimo jiné založil a provozoval galerii OKO (1989-1991). V roce 1991 spolu s umělcem, aktivistou a archivářem Tjebbe van Tijenem založili mediálně archeologický projekt včetně interaktivní instalace Orbis Pictus Revised pro expozici Mediamuseum v Centru mediálního umění ZKM v Karlsruhe. Ve stejném roce spolu s Jiřím Kornatovským založil Nadaci Hermit (později Centrum pro Metamedia Plasy), kterou zaštítil mezioborová sympozia, festivaly a umělecké rezidence v bývalém cisterciáckém klášteře v Plasích.

Zobrazit více...

Mezi lety 1995 -1997 pracoval jako kurátor Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a jako spolu-kurátor mezinárodního výstavního projektu Jitro Kouzelníků umění? Umění, věda, společnost na konci tisíciletí.(1997-98). V letech 2000-2003 byl koordinátorem projektu Medialab v rámci tehdejšího Sorosova centra pro současné umění (dnes Centrum a Nadace pro současné umění Praha) a členem redakce experimentálního vysílání Rádio Jelení a Lemure TAZ.  V letech 2009-12 byl kurátorem výstavního prostoru Školská 28. S Peterem Cusackem roku 2009 inicioval projekt sonicity.cz, zaměřené na mapování zvukové krajiny Prahy. Je jedním z iniciátorů projektu o environmentálních problémech a jejich reflexi v umění Na pomezí samoty (2015 - 2017). Zabývá se vztahy mezi textem, obrazem, zvukem, v poslední době tématy technologie a ekologie. Příležitostně publikuje texty, nebo díla pro rozhlas.

Mezi roky 1997-2004 vyučoval dějiny a teorii mediálního umění na katedře teorií a dějin umění FaVU VUT v Brně, od roku 2004 působí jako interní pedagog Centra audiovizuálních studií na FAMU. S Romanem Berkou a Pavlem Bednářem roku 2006 inicioval založení laboratoře Institut intermedií n ČVUT jako prostoru pro mezioborový výzkum a vysokoškolskou výuku.

Odkazy

Texty autora:


Na pomezí a za humny - Umění a životní prostředí

Od klimatické konference v Paříži uplynulo jen několik týdnů a nadprůměrně teplý prosinec máme ještě v živé paměti. Umělecké a mezioborové projekty jako Icewatchparis, Climate Games či Na pomezí samoty chtějí zviditelnit a reflektovat stav životního prostředí v éře antropocénu.

Více...Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace