Lucie Kubalíková

Lucie Kubalíková vystudovala fyzickou geografii a krajinářství; oba obory se zřetelně propisují do její básnické tvorby. V roce 2021 jí vyšla sbírka A spánek je ztráta času, její texty byly publikovány například v magazínu Ravt nebo na webu Nedělní chvilky poezie. V současnosti žije v Brně a pracuje na Akademii věd ČR, kde se věnuje zejména geomorfologii a ochraně neživé přírody.


Na neživou přírodu (pro niž se užívá i pojmu geodiverzita) se často zapomíná, či spíše – její role je upozaďována; horské hřebeny, údolní nivy, skalní výchozy i jeskyně jsou vnímány jako kulisy našich vlastních příběhů. A přitom – neživé je základ; litologická a morfologická rozmanitost, z nich vyplývající různost ekosystémů, biodiverzity… Při výpravě do minulosti, při hledání onoho bodu, kde se vše láme – anebo při hledání místa, kde končí nejtenčí kořen stromu, musí cestovatel časem a prostorem nutně narazit na neživé. Dřív nebo později. Fyzikální a chemické procesy jsou potom tím zázrakem, který z onoho neživého vytvoří živé.


Její básně často překračují hranice poetického a odborného textu. Jsou založeny na hledání a nacházení souvislostí nebo analogií; vycházejí z teze, že procesy a jevy v přírodě i v lidské mysli podléhají určitým zákonitostem, které jsou si ve většině případů podobné.


Kámen nebo skála nejsou čímsi neměnným, ačkoli by se to mohlo na první pohled zdát; pokřivené zrcadlo tradičních metafor: pevný jako skála, srdce z kamene…

Ale – mikropedologické procesy na balvanu zhlazeném deglaciací, odzrňování vlivem mrazového zvětrávání, činnost tekoucí vody, rozrušování skalního masivu díky pomalým svahovým pohybům… to vše se děje, neustále – a skrytě. 

Až jednou dojde k překročení prahu

– a bolest skal se konečně přelije do našeho vnímání.

Písek skřípe mezi zuby. Prach zaštípe v očích. 

A hromada kamení zavalí cestu, město, přehradí řeku...

Abrazní sruby a skalní mosty se řítí do moře, často nepozorovány. 

A až nastane ticho, vyjeví se i skutečná rychlost procesů.

Kulisy se stanou hlavními postavami příběhu a naopak.

Zobrazit více...



sedimenty


------------------------

------------------------

------------------------


písky jíly slínovce

písky jíly slínovce

písky jíly slínovce


k uzoufání k zešílení

stejně jiné

v každé vrstvě

osnovy příběhů; mnohokrát řečené ředěné prožité

s klidem a jistotou interpretuješ stratigrafický profil –


ale pamatuj; princip superpozice není aplikovatelný

v případě průniků vulkanických hornin

anebo přesmyků a překocených vrás


zdánlivě chaotickou tektoniku nelze pominout


ukládáš se mezi vrstvy flyše

časem tebou možná pronikne trachyandezit

jediná skutečná bolest tvého života


– mnohem víc než jsi kdy doufal že dostaneš



krajina po povodni


skrz mlhu vidno jen na pár kroků

mezi vyvrácenými stromy však tušíš

trosky kusy dřeva lehlou trávu odpadky vějíře větví kmeny zbytky stavení


řeka několikrát přeložila své koryto

– nové rýhy a rokliny

v dlaních

na čele


lásku si musíš zasloužit

alespoň tak ti to vždycky říkali

a všechny louže se časem vsáknou nebo vypaří


voda má však mocnou paměť

začíná znovu pršet



exkurze


jsi na místě.

opět hledáš duchy vysídlené vesnice –


v rámci katastrálního území zaniklé obce

nacházíš ekosystémy podobné suťovým lesům

javor jasan jilm

nelesní vegetace je vázána na extrémní a nehostinná stanoviště

(například dlažby zbořených kostelů)

ojedinělé a na první pohled nahodilé výskyty kulturních plodin

odkazují k minulosti


zaslechnout tak křik a pláč a hysterický smích posledních obyvatel

v kamenech porostlých mechem

v ruinách starého mlýna

v sobě


ale slyšíš jen ticho –

není kdo by ti odpustil


pořizuješ fytocenologický snímek

identifikuješ diagnostické druhy

odcházíš




návrat na exkurzní lokalitu


jsi na místě.


kdysi mořské dno

dnes nepříliš výrazný profil –

vrstevní sled rozlomený v čase


pohladíš tenkou tmavší linii

jako když se dotýkáš posvátné sochy a přeješ si –

slyšet ticho ztraceného světa


odnášíš si kousek kamene

kousek katastrofy planetárních rozměrů


opět ležíš na dně průzračného moře

těsně před –

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace